วิธีการ Backup ข้อมูลด้วย Direct Admin (User Level)

  1. Login เข้าที่ Direct Admin

2. เลือกหัวข้อ Create/Restore Backups

3. กดเลือกข้อมูลที่ต้องการจะ backup (ตามภาพคือ backup ทุกอย่างในโดเมน)

*** ในกรณีจะนำไฟล์ที่ backup มาเก็บไว้ ให้ทำการ FTP ผ่าน Program Filezilla ได้เช่นกันครับ

 

Was this article helpful?

Related Articles