การแก้ไขรูปภาพ

วิธีการแก้ไขรูปภาพมีขั้นตอนดังนี้

1.เลือกที่รูปที่เราจะแก้ไขและให้คลิกที่ รูปดินสอ เพื่อแก้ไขรูปภาพ

2.จะปรากฏแท็บตัวเลือกขึ้นมาเพื่อให้เราทำการแก้ไข

คำสั่งในการแก้ไขรูปภาพ

  • เปลี่ยนรูปภาพ > เปลี่ยนรูปภาพที่ต้องการแทนรูปภาพเก่า
  • กลับไปค่าเริ่มต้น > กลับไปค่าเดิมของรูปภาพ
  • คัดลอก > คัดลอกรูปภาพของเรา
  • วาง > สามารถวางทั้งหมดที่เราคัดลอกมา หรือ วางเฉพาะข้อความก็ได้
  • ล็อก > ล็อครูปภาพ ไม่สามรถเคลื่อนย้ายได้
  • แก้ลำดับ > แก้ลำดับของรูปภาพ
  • ลบ > ลบรูปภาพ
  • คุณสมบัติ > แก้ไขรายละเอียดขนาดของรูปภาพและตำแหน่งของรูปภาพ

 

Was this article helpful?

Related Articles