การแก้ไขตาราง

การแก้ไขตาราง มีขั้นตอนดังนี้

1.เลือกตารางที่เราจะแก้ไข แล้วคลิกที่รูป ดินสอ เพื่อแก้ไขตาราง

2.จะปรากฏแท็บตัวเลือกขึ้นมาเพื่อให้เราทำการแก้ไข

เครื่องมือในการแก้ไขตารางมีดังนี้

  • เพิ่ม > จะเป็นการเพิ่มแถวและคอลัมน์ให้กับตาราง

+

  • ลบ > จะลบได้ทั้งแถว,คอลัมน์หรือตาราง’

  • แก้ไขช่องข้อความ > แก้ไขช่องข้อความของตาราง
  • เคลียร์เซล > เคลียเซลตาราง
  • คัดลอก > คัดลอกตาราง
  • วาง > สามารถวางทั้งหมดที่เราคัดลอกมา หรือ วางเฉพาะข้อความก็ได้
  • ล็อก > ล็อควัตถุ เพื่อให้วัตถุไม่สามรถเคลื่อนย้ายได้
  • แก้ลำดับ > แก้ลำดับของตาราง
  • ลบ > ลบทั้งตาราง
  • คุณสมบัติ > แก้ไขรายละเอียดของตาราง เช่น ขอบ สี พื้นหลังของตาราง

การแก้ไขขอบให้คลิกตรงลูกศรลงเพื่อแก้ไข

ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียดของขอบตารางให้ติ๊กที่ช่อง “Use different borders” เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กด “นำไปใช้”

ถ้าต้องการแก้ไขตำแหน่งของตารางให้คลิกที่ “Option” จะสามารถแก้ไขตำแหน่งของตารางได้

เสร็จแล้วให้คลิก “นำไปใช้”  เป็นอันจบการแก้ไข คุณสมบัติ ของตาราง

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles