การเลือก Template เว็บไซต์

ขั้นตอนการเลือก Template เว็บไซต์มีขั้นตอน ดังนี้

1.ไปที่แท็บเครื่องมือและเลือกเครื่องมือ “ใหม่/รีเซ็ต”

2.จะมีแท็บตัวเลือกขึ้นมาให้เราเลือก “เปลี่ยนเทมเพลต” เพื่อเข้าสู่หน้าเลือกเทมเพลต

3.เมื่อคลิกที่ เปลี่ยนเทมเพลต แล้วจะปรากฏหน้าเลือกเทมเพลตขึ้นมา จะมีหมวดหมู่ของเทมเพลตให้เลือกมากมาย

4.เมื่อเจอเทมเพลตที่ต้องการแล้วให้ไปที่เทมเพลตนั้น ถ้าต้องการดูตัวอย่างเทมเพลตให้คลิกที่ “ตัวอย่าง” ถ้าต้องการใช้งานเทมเพลตให้เลือก “เลือก” เพื่อใช้งานเทมเพลต

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles