การเพิ่ม Email Account

การเพิ่ม Email Account  (ตัวอย่างและคุณสมบัติ WebMail | Cloud Email Hosting)

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง มีระบบ Admin Email ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเข้าทำการเพิ่ม Email Account ดังนี้
1. Login เข้าระบบจัดการ Email Account เช่น http://mailadmin.thaicloudmail.com หรือ http://wm180.thaicloudmail.com/MeAdmin

 • ป้อน Account ที่เป็น Admin และ Password
 • Click Login

Cloud Email Add EMail Account

2. จากนั้นจะเข้าสู่ระบบจัดการ Email Click ที่ Mail Box

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Android

3. Click ที่ Add New กรอกรายละเอียด Email Account ใหม่

 • Click Add New จะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลรายละเอียด Email Account
 • ป้อนชื่อ Email
 • ป้อน Password แนะนำให้มีอักขระพิเศษ หรือตัวเลข เช่น @,# เพื่อให้ยากแก่การเดา
 • Display Name จะแสดงเมื่อค้นหาชื่อ Email ตอนกรอก ส่ง Email Account
 • Quota การกำหนดจำนวนพื้นที่ Email เช่น Unlimited ไม่จำกัด Limited กรอก เช่น 5 MB จะต้องกรอก 5120
 • Redirect mail เมื่อต้องการ Redirect หรือ Forward ไปที่ Email อื่น เมื่อมีการส่งมาที่ Email Account นี้ สามารถ Copy Email เก็บไว้ที่ Inbox ได้ด้วย โดยเลือก Keep Copy (จะแสดงเมื่อ Edit Email Account)
 • จากนั้น กดปุ่ม Next และ Finish

Add Email Account

Add Email Account

4. การแก้ไขข้อมูล Email เลือก Edit ในรายการที่การแก้ไข (Edit) สามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 • เปลี่ยน Password Email Account
 • เปลี่ยนรูปแบบการทำ Forward Email Account ถ้าต้องการเก็บ Email ด้วยให้เลือก Keep a copy message
 • เปลี่ยนขนาดพื้นที่ Email Account boxEdit Email Account

Was this article helpful?

Related Articles