การเพิ่มเมนู

การเพิ่มเมนูให้กับเว็บไซต์มีขั้นตอนดังนี้

1.นำเมาส์ไปที่แท็บเครื่องมือ “เมนู” และลากมายังตำแหน่งที่ต้องการ

2.เมื่อลากมาแล้วจะมีเมนูเริ่มต้นมาให้ 2 เมนู

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles