การเพิ่มตาราง

ขั้นตอนการเพิ่มตารางมีวิธีดังนี้

1.ให้นำเมาส์ไปชี้ที่ “ขั้นสูง” บนแท็บเครื่องมือ

2.จะปรากฏแท็บเครื่องมือเพิ่มเติมขึ้นมา ให้ทำการลากเครื่องมือ “ตาราง” มายังพื้นที่เว็บของเราเพื่อสร้างตาราง

3.เมื่อทำการลาก ตาราง มาแล้ว  จะปรากฏตาราง 2 แถว 2 คอลัมขึ้นมา ดับเบิ้ลคลิกที่พื้นที่ว่างในตารางเพื่อใส่ข้อความ

Was this article helpful?

Related Articles