การเผยแพร่เว็บไซต์

การเผยแพร่ของ FlexiSite Builder มีขั้นตอนดังนี้

1.ไปที่แท็บ เผยแพร่

2.จะปรากฏแท็บการผยแพร่เว็บไซต์ กดเผยแพร่เพื่อเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์

  • เผยแพร่ > บันทึกและเผยแพร่ทันทีทาง Internet
  • บันทึกดราฟ > บันทึกแบบไม่เผยแพร่
  • สำรองข้อมูล/กู้คืนข้อมูล > สำรองข้อมูลของเว็บไซต์

Was this article helpful?

Related Articles