การเข้าใช้ DNS Settings

Step 1

เข้า Login Parallels Plesk ไปที่เมนูบน Websites & Domains  >> กด Show less

DNS Plesk

Step 2

เลือก Icon DNS Settings

DNS Plesk

Step 3

เลือก ลบ แก้ไข หรือ เพิ่มเติมจากหน้านี้

DNS Plesk

 

Was this article helpful?

Related Articles