การเข้าใช้งานในการสร้าง Website

ขั้นตอนการเข้าใช้งานในกาสร้างเว็บไซต์ มีดังนี้

1. ให้ใส่ Ip Adress และตามด้วย :8880

2. ให้ใส่ Username และ Password ของท่าน เพื่อ Login เข้าสู่หน้า Plesk

3.เมื่อล็อคอินเข้าสู่หน้า Plesk แล้ว ให้คลิกที่ “Site Builder” เพื่อเข้าสู่การสร้างเว็บไซต์

 

4.เมื่อคลิกที่ Site Builder แล้วก็จะปรากฏหน้า FlexiSite สำหรับการสรค้างเว็บไซต์

Was this article helpful?

Related Articles