การสร้าง Virtual Directory

การสร้าง Virtual Directory สำหรับใช้ Web Application .net

Step 1
เข้า Login Parallels Plesk ไปที่เมนูบน Websites & Domains  >> กด Show less >> Virtual Directories

virtual directories

Step 2
เลือก เมนู Create Virtual Directory
virtual directories
Step 3

กำหนดชื่อของ virtual directory

 * Create physical directory with the same name as virtual directory

path หากไม่มี ข้อมูล folder อื่น เลือกให้ระบบสร้างให้
หากมีแล้ว ไปเลือก path จาก httpdocs เช่น httpdocs/demo/

virtual directories

Was this article helpful?

Related Articles