การสร้าง subdomains

Step 1

เข้า Login Parallels Plesk ไปที่เมนูบน Websites & Domains >> กดปุ่ม Add New Subdomain

subdomains

Step 2

Subdomain name : ใส่ชื่อ subdomain

Document root  / : ระบุ path แต่ Parallels Plesk จะ auto ให้

จากนั้นกด OK

subdomains

Step 3

ลักษณะการ เก็บ path ข้อมูล ของ subdomain ซึ่งแยกจาก httpdocs หลัก

subdomains

 

Was this article helpful?

Related Articles