การสร้าง subdomains

การเข้าใช้งาน Control Panel Plesk 10 เพื่อเข้าไปสร้าง Email Account, Database, Subdomains, FTP Account  เปลี่ยน Password

เปิด Browser IE หรือ Google Chrome หรือ Firefox

เริ่มต้นเข้าสู่ Control Panel Plesk 10  พิมพ์  Url : http://ชื่อโดเมนของท่าน.com:8880 (ตัวอย่าง)
หรือผ่านชื่อโดเมน http://bangyai.in.th:8880 (ตัวอย่าง)

plesk10 login

เมื่อ กด Login เข้าระบบมาแล้วจะเข้ามาที่หน้า Home ซึ่งเป็น ภาพรวมของ Plesk 10 Control panel plesk

plesk 10 login

เลือก Tab ” Websites & Domains “

กด Add New Subdomain

ใส่ ชื่อ Subdomain ที่ต้องการ

ใส่ชื่อ Path ที่เก็บ File web  ในตัวอย่าง ใส่เป็นชื่อเดียวกับชื่อ subdomain คือ myhome

แล้ว กด OK

ระบบจะแสดง list ชื่อ subdomain ที่มีอยู่

การ FTP ไปวาง File นั้นต้อง ต้องเข้าไปที่ Path

ตามนี้ครับ /myhome/ (คือชื่อที่ตั้งไว้)

การ FTP ในรูปข้างต้นใช้ Program FTP filezilla

http://www.hostingdynamo.com/hosting/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=28

Was this article helpful?

Related Articles