การสร้าง Plan สำหรับ Hosting Reseller

การสร้าง Plan สำหรับ Hosting Reseller

ในการสร้าง โดเมนใน reseller ต้องมี plan ก่อนจึงจะสร้างโดเมนแล้วใช้งานได้

เข้า Control panel Plesk 10

http://119.59.120.65:8880/

Login ด้วย User + password ที่ทางเราได้ส่งไปให้

เมื่อเข้ามาแล้วเลือก Service Plans >>> Tab Resources

ต่อมาเลือก Tab Permissions

ต่อมาเลือก Tab Hosting Paramemters

ต่อมาเลือก Tab Mail

ต่อมาเลือก Tab Logs $ Statistics

เมื่อตั้งค่าหมดแล้ว ให้กด OK ได้เลย

Was this article helpful?

Related Articles