การสร้าง Domain ใน Hosting Reseller

การสร้าง Domain ใน Hosting Reseller  (ต้องไปสร้าง Plan มาก่อน ดูคู่มือสร้าง Plan)

เข้า Control panel Plesk 10

http://119.59.120.65:8880/

Login ด้วย User + password ที่ทางเราได้ส่งไปให้

เมื่อเข้ามาแล้วเลือก Subscription

กด Add New subscription

ใส่ชื่อโดเมน + User FTP + Password FTP และเลือก Plan ที่สร้างไว้

ระบบจะแสดงชื่อโดเมนใน Reseller

กรณีที่ต้องการจัดการ ส่วนต่างๆ ของโดเมน จะต้อง เข้า Control panel ในระดับโดเมนก่อน

ระบบจะ Pop มาอีกหน้าเพื่อจัดการ ซึ่งเอาไว้สร้าง Database Email Account  Subdomain และอื่นๆ

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?