การสร้าง Database Mysql หรือ MSSQL

Step 1

เข้า Parallels Plesk  >> ไปเมนู Websites & Domains >>> เลือก Database

database plesk

Step 2

กด Add New Database

database plesk

Step 3

 

 : เลือกว่าจะใช้ mysql หรือ mssql

      : ใส่ login ของ database

: ระบุ password ของ database หรือกด generate

 : ยืนยัน password
ยืนยันการสร้าง database กด O

database plesk

Was this article helpful?

Related Articles