การสร้างสิทธิ์ในการเข้า control panel plesk สำหรับ Reseller

การสร้างสิทธิ์ในการเข้า control panel plesk สำหรับ Reseller

เป็นการเปิดให้ user ระดับโดเมนเข้ามาบริหารจัดการ สร้าง Database Email account Subdomains FTP Account หรือเปลี่ยน password

ให้ Login เข้าในระบบ Reseller แล้วไปที่ เมนู Home  เลือก Add New Customers

Reseller จะต้องเข้าไปสร้าง Customers มาครอบโดเมนนั้นๆ  เพื่อให้มีสิทธิ์จัดการเฉพาะโดเมน นั้นๆ เท่านั้น

ใน ตัวอย่างสำหรับ กรณีที่สร้างโดเมนแล้ว

กรอกข้อมูลสำคัญๆ เข้าไป แล้ว กด OK ได้เลย

ในกรณีที่สร้าง costomers แต่ยังไม่มีโดเมน และต้องการสร้างโดเมน เลยให้เลือกตามรูปด้านล้างนี้

เมื่อสร้าง customers จะต้องทำการ เปลี่ยน customers ตามที่สร้าง

โดยเลือก โดเมนที่การสร้างสิทธิ์

เลือก เมื่อเข้ามาส่วนของโดเมน เลือก Change Subscriber

เมื่อกด Change Subscriber แล้วจะมีรายชื่อ Customers ที่สร้างไว้

และกดที่ ชื่อได้เลย

เมื่อกดเลือกชื่อแล้วระบบจะแสดง รายการ ก่อนและหลัง ว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้าง

จากนั้นกด Finish

ชื่อโดเมนก็ย้ายเข้ามาใน Customers  ที่สร้างไว้

Was this article helpful?

Related Articles