การปรับ Font ของเว็บไซต์

การตั้งค่าฟอนต์ มีขั้นตอนดังนี้

1.คลิ๊กที่ รูป เฟือง ในแท็บคู่มือของเว็บ

2.จะปรากฏแท็บเมนูตั้งค่า ให้เลือกเมนู “สไตล์” เพื่อตั้งค่าฟอนต์

3.เมื่อคลิกที่เมนู “สไตล์” แล้ว จะปรากฏแท็บ สไตล์ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถแก้ไขฟอนต์ได้

ในส่วนของแท็บ มาตรฐาน สามารถเลือกฟอนต์ และปรับขนาดฟอนต์ได้

วิธีการเพิ่มฟอนต์

1.คลิกที่รูป ดินสอ เพื่อไปยังหน้าจัดการฟอนต์

2.คลิกที่ “เพิ่มฟอนต์” และเลืือกฟอนต์ที่เราต้องการ

3.เมื่อเลือกฟอนต์ที่ต้องการแล้วให้กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มฟอนต์ที่เราต้องการ

4.ฟอนต์ก็จะปรากฏในแถบรายการฟอนต์ ส่วนด้านขวาสามารถปรับสไตล์ของฟอนต์ได้ เสร็จแล้วกด นำไปใช้ เพื่อยืนยันการเพิ่มฟอนต์

ในส่วนของแท็บ ลิงค์ สามารถปรัับสีของลิงค์ข้อความได้

ในส่วนของ ขั้นสูง สามารถปรับรายละเอียดของฟอนต์ ได้หลายหลาย เช่น ขนาด Font สำหรับอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เป้นต้น

เสร็จแล้วคลิ๊ก “นำไปใช้” เพื่อยืนยันการตั้งค้าฟอนต์

 

 

Was this article helpful?

Related Articles