การตั้งค่า Outlook เพื่อเชื่อมต่อ Global Address Book ผ่าน LDAP

การตั้งค่า Outlook เชื่อมต่อ Global Address  (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting)

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้าง Global Address ที่ Webmail และใช้ Outlook ในการเชื่อมต่อในรูปแบบ LDAP ได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน Address Book ร่วมกัน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. เปิดที่ Microsotf Outlook และไปที่ Tools -> Account Setting

Cloud Email - Set Outlook LDAP

2. ไปที่ Address Books -> New

Cloud Email - Set Outlook LDAP

Was this article helpful?

Related Articles