การตั้งค่า Email,Contacts,Calendar บนระบบ IOS (Iphone/Ipad) ผ่าน Profile แบบง่าย ๆ

การตั้งค่าเชื่อมต่อ Contact,Calendar,Mail บน IOS แบบที่ 2  (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting)

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมต่อเพื่อทำงานร่วมกับระบบปฎิบัติการ IOS บน Iphone,Ipad เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล Contact Address,Calendar,Mail ได้ ระบบ Cloud Email ได้เตรียมเครื่องมือในการเชื่อมต่อโดยง่าย ระบบจะสร้าง Profile บนมือถือ ให้โดยอัตโนมัติ User Email สามารถทำได้โดยง่าย ไม่กี่ขั้นตอน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. เปิด Browser ในมือถือ พิมพ์ http://webmail.yourdomain.com แล้ว Enter (yourdomain.com คือชื่อโดเมนของท่าน)

2. เลือกเมนู Use Mobile Version

3. พิมพ์ Email Address และ Password

4. เลือก IMAP CardDAV & CalDAV เพื่อเชื่อมต่อการรับส่ง Email ,Contact Address ,Calendar

5. เลือกเมนู Configure

Was this article helpful?

Related Articles