การตั้งค่า Email Signature (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting)

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ EMail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้าง Email Signature เพื่อช่วยในการสร้าง ลายเซ็น กำกับใน Email โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ ลายเซ็นนี้ ทุกครั้ง เมื่อส่ง Email ระบบจะ Auto Insert ให้โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่จะส่ง Email ใหม่ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ในการส่ง Email ได้อย่างรวดเร็ว
1. Login เข้า CloudMail Webmail
2. ไปทีเมนู Options

Cloud Email - Add Signature Webmail Email Hosting

3. จากนั้นที่เมนูซ้ายมือ เลือก Mail -> Signatures

  • 3.1 เลือก Signature Email
  • 3.2 เลือก Edit ที่ Default Signature Email

Cloud Email - Add Signature Webmail Email Hosting

4. พิมพ์ข้อความ Signature ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Save

Cloud Email - Add Signature Webmail Email Hosting

5. การเพิ่มรูปภาพใน Signature Email

  • 5.1 Click ที่ Insert/Edit Image

Cloud Email - Add Signature Webmail Email Hosting

  • 5.2 พิมพ์ URL ของไฟล์ รูปภาพ ที่จะใช้เป็น Signature แล้วกด OK

Cloud Email - Add Signature Webmail Email Hosting

  • 5.3 จะได้รูปภาพ Signature Email จากนั้น กด Save และบันทึก Signature

Cloud Email - Add Signature Webmail Email Hosting

Was this article helpful?

Related Articles