การตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน ต่างๆ

Step 1

เข้า Login Parallels Plesk ไปที่เมนูบน Statistics

stats

Step 2

ตรวจสอบ Traffic ที่ถูกเรียกใช้ จากส่วนต่างๆ

stats

Step 3

stats

Was this article helpful?

Related Articles