การจัดการเมนู

การแก้ไขเมนู

1.ให้เราคลิกที่ เมนูและคลิกที่รูป ดินสอ เพื่อแก้ไขเมนู

2.เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏแท็บแก้ไขเมนูขึ้นมา

ต่อไปจะเป็นการบอกแต่ละเมนูว่าทำหน้าที่อะไรบ้าง

  • รายการเมนูใหม่ จะสามารถเพิ่มเมนูใหม่ให้กับเว็บไซต์ของเราได้

ขั้นตอนการเพิ่มเมนูเว็บไซต์โดยผ่านการแก้ไข มีวิธีดังนี้

ให้คลิกที่รายการเมนูใหม่

จะปรากฏแท็บ “เพิ่มเมนูไอเท็ม” ขึ้นมา เพื่อเพิ่มเมนู..

 

หมายเลข 1 ตั้งชื่อเมนูของเรา

หมายเลข 2 เลือกว่าจะให้เมนูของเรามีลักษณะเป็นแสดงเนื้อหา หรือ ลิงค์ไปยังหน้าต่างๆ

หมายเลข 3 จะทำให้เมนูที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มีโครงสร้างเหมือนกับเมนูที่เราเลือก เช่น เมื่อเราเลือกโครงสร้างจากหน้าแรกเมนูของเราก็จะมีโครงสร้างเหมือนกับหน้าแรก

หมายเลข 4 เมื่อเราทำการตั้งค่าแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “นำไปใช้” เพื่อเสร็จขั้นตอนในการเพิ่มเมนู ก็จะได้เมนูดังรูป

  • แก้ไขเมนู สามารถเปลี่ยนชื่อขของเมนูเราได้

เมื่อคลิกที่ แก้ไขเมนู จะปรากฏแท็บ “แก้ไขรายการเมนู” ขึ้นมา

 

หมายเลข 1 คือ รายชื่อเมนูของเรา

หมายเลข 2 สามารถเปลี่ยนชื่อของเมนูได้

หมายเลข 3 เป็นการเลือกลัษณะของเมนู

หมายเลข 4 เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้ว ให้คลิก “นำไปใช้” เพื่อยืนยันการแก้ไข ดังภาพ

  • ไปที่หน้า สามารถไปยังเมนูอื่นเพื่อแก้ไขได้

.

  • คัดลอก สามารถคัดลอกเมนูได้
  • วาง  สามารถวางทั้งหมดที่เราคัดลอกมา หรือ วางเฉพาะข้อความก็ได้
  • ล็อก  ล็อควัตถุ เพื่อให้วัตถุไม่สามรถเคลื่อนย้ายได้
  • แก้ลำดับ  แก้ลำดับของเมนู
  • ลบ  ลบทั้งตาราง
  • คุณสมบัติ เป็นการแก้ไขรายละเอียดให้กับเมนู

เมื่อคลิ๊กที่ “คุณสมบัติ” ก็จะแสดงแท็บ คุณสมบัติของเมนูขึ้นมา

ในส่วนของ “รูปแบบเมนู” จะเป็นการแก้ไขรูปแบบของเมนู เช่น การใส่สีพื้นหลัง การเพิ่มรูปภาพให้กับเมนู เป็นต้น

ในส่วนของ “รูปแบบรายการเมนู” จะเป็นการปรับรายละเอียดของฟอนต์ให้กับเมนูได้

ในส่วนของ “Options” จะเป็นการปรับตำแหน่งและขนาดของเมนู เมื่อแก้ไขเมนูเสร็จแล้ว ให้คลิก “นำไปใช้” เพื่อยืนยันการแก้ไข

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles