ปัญหาการส่ง Email จาก Outlook ในรูปแบบ HTML หรือ Richtext แล้วปลายทางได้รับเป็น winmail.dat

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อใช้ Outlook ส่ง Email ในรูปแบบ HTML หรือ Richtext แล้วปลายทางได้รับข้อมูลเป็น winmail.dat มีขั้นตอนในการตรวจสอบและแก้ไขดังนี้ 1. ไปที่ Outlook เลือก File -> Options 2. เลือกที่ Tab Mail Format Compose in this message format เลือกเป็น HTML จากนั้นกด Internet Format เลือก Outlook RichText options เป็น Convert to HTML Format 3. เมื่อตรวจสอบที่ Webmail […]

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน MAC OS

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่านเครื่อง MAC ได้ ในลักษณะ เช่นเดียวกับการตรวจสอบ mail ผ่าน outlook โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้ 1. ไปที่ Setting -> Internet Account -> Add Other Account 2. เลือก Add Email Account -> กดปุ่ม Create 3. พิมพ์รายละเอียดข้อมูล ดังนี้ Fullname ใส่ชื่อของท่าน Email Address ใส่ Email Account เช่น testmail@yourdomain.com รหัสผ่าน […]

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน Mobile Android

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่านมือถือในระบบ Android ได้ ในลักษณะ เช่นเดียวกับการตรวจสอบ mail ผ่าน outlook โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้ 1. เข้าในส่วนของ Menu การตั้งค่า จากนั้นเลือก เพิ่ม Email Account 2. เข้าหน้าจอการเพิ่ม Email Account ป้อนรายละเอียดดังนี้ ป้อนชื่อ Email Account เช่น testmail@yourdomain.com ป้อน password จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป 3. ประเภท Account เลือก POP3 Account 4. ตั้งค่า POP3 […]

การตั้งค่า EMAL ACCOUNT บน Outlook แบบ IMAP

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่าน Microsoft Outlook ในรูปแบบ IMAP โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้ 1. เข้าในส่วนของ Tool -> Account Setting 2. เลือก New เพื่อเพิ่ม Email Account ใหม่ 3. เลือก Microsoft Exchange, POP3, IMAP or HTTP 4. เลือก Manual Configure server settings และจากนั้นเลือก Internet E-mail 5. กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ […]

การตั้งค่า EMAL ACCOUNT บน Outlook

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่าน Microsoft Outlook โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้ 1. เข้าในส่วนของ Tool -> Account Setting 2. เลือก New เพื่อเพิ่ม Email Account ใหม่ 3. เลือก Microsoft Exchange, POP3, IMAP or HTTP 4. เลือก Manual Configure server settings และจากนั้นเลือก Internet E-mail 5. กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ Your Name […]

การตั้งค่าเชื่อมต่อ Contact,Calendar,Mail บน IOS แบบที่ 2

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมต่อเพื่อทำงานร่วมกับระบบปฎิบัติการ IOS บน Iphone,Ipad เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล Contact Address,Calendar,Mail ได้ ระบบ Cloud Email ได้เตรียมเครื่องมือในการเชื่อมต่อโดยง่าย ระบบจะสร้าง Profile บนมือถือ ให้โดยอัตโนมัติ User Email สามารถทำได้โดยง่าย ไม่กี่ขั้นตอน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. เปิด Browser ในมือถือ พิมพ์ http://webmail.yourdomain.com แล้ว Enter (yourdomain.com คือชื่อโดเมนของท่าน) 2. เลือกเมนู Use Mobile Version 3. พิมพ์ Email Address และ Password 4. เลือก […]

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (Iphone/Ipad) แบบ IMAP

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่านมือถือในระบบ IOS ได้ ในลักษณะ เช่นเดียวกับการตรวจสอบ mail ผ่านมือถือ Iphone หรือ IPAD ในรูปแบบ IMAP ซึ่งจะเป็น Sync ข้อมูลระหว่างมือถือ กับ Mail Server ข้อมูลทั้ง 2 ฝั่งจะเหมือนกัน ช่วยประหยัดพื้นที่บนมือถือ เพราะไม่ได้เป็นการดึง Mail ไปไว้ที่มือถือ โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้ 1. เข้าในส่วนของ Menu -> Setting 2. เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail ,Contact,Calendars 3. เลือกเมนู Add Account […]

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (Iphone/Ipad)

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่านมือถือในระบบ IOS ได้ ในลักษณะ เช่นเดียวกับการตรวจสอบ mail ผ่านมือถือ Iphone หรือ IPAD โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้ 1. เข้าในส่วนของ Menu -> Setting 2. เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail ,Contact,Calendars 3. เลือกเมนู Add Account 4. เลือก Other และ กด Add Mail Account 4. กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ Name   ชื่อผู้ใช้งาน Email ชื่อ […]

การตั้งค่าเชื่อมต่อ Outlook MAPI

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมต่อเพื่อทำงานร่วมกับ Outlook ในส่วนของ Global Address Book , Sync Calendar,Task ได้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. ติดตั้งโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อ Outlook ในรูปแบบ MAPI โดย Download ที่ http://www.hostingdynamo.com/MESetup.exe 2. Install Program 3. จากนั้นไปที่ Outlook -> Tools -> Account Setting (Outlook 2010 ขึ้นไป ให้ไปที่ File -> Acccount-> Account Setting) 4. เพิ่ม Email Account […]

การตั้งค่า Outlook เชื่อมต่อ Global Address

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้าง Global Address ที่ Webmail และใช้ Outlook ในการเชื่อมต่อในรูปแบบ LDAP ได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน Address Book ร่วมกัน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. เปิดที่ Microsotf Outlook และไปที่ Tools -> Account Setting 2. ไปที่ Address Books -> New 3. เลือกที่ Internet Directory Service (LDAP) 4. กำหนดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ Server name : กำหนด […]