การตั้งค่า Outlook เพื่อเชื่อมต่อ Contacts,Calendar,Task จาก Mail Server

การตั้งค่าเชื่อมต่อ Outlook MAPI  (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting) Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมต่อเพื่อทำงานร่วมกับ Outlook ในส่วนของ Global Address Book , Sync Calendar,Task ได้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. ติดตั้งโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อ Outlook ในรูปแบบ MAPI โดย Download ที่ http://www.hostingdynamo.com/MESetup.exe 2. Install Program 2. จากนั้นไปที่ Outlook -> Tools -> Account Setting (Outlook 2010 ขึ้นไป ให้ไปที่ File […]

การตั้งค่า Email บนระบบ IOS (Iphone/Ipad) แบบ POP3

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (Iphone/Ipad)  (ตัวอย่างและคุณสมบัติ WebMail | Cloud Email Hosting) Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่านมือถือในระบบ IOS ได้ ในลักษณะ เช่นเดียวกับการตรวจสอบ mail ผ่านมือถือ Iphone หรือ IPAD โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้ 1. เข้าในส่วนของ Menu -> Setting 2. เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail ,Contact,Calendars 3. เลือกเมนู Add Account 4. เลือก Other และ กด Add […]

การตั้งค่า EMAIL บนระบบ IOS (IPHONE/IPAD) แบบ IMAP

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (Iphone/Ipad) แบบ IMAP  (ตัวอย่างและคุณสมบัติ WebMail | Cloud Email Hosting) Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่านมือถือในระบบ IOS ได้ ในลักษณะ เช่นเดียวกับการตรวจสอบ mail ผ่านมือถือ Iphone หรือ IPAD ในรูปแบบ IMAP ซึ่งจะเป็น Sync ข้อมูลระหว่างมือถือ กับ Mail Server ข้อมูลทั้ง 2 ฝั่งจะเหมือนกัน ช่วยประหยัดพื้นที่บนมือถือ เพราะไม่ได้เป็นการดึง Mail ไปไว้ที่มือถือ โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้ 1. เข้าในส่วนของ […]

การตั้งค่า Email,Contacts,Calendar บนระบบ IOS (Iphone/Ipad) ผ่าน Profile แบบง่าย ๆ

การตั้งค่าเชื่อมต่อ Contact,Calendar,Mail บน IOS แบบที่ 2  (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting) Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมต่อเพื่อทำงานร่วมกับระบบปฎิบัติการ IOS บน Iphone,Ipad เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล Contact Address,Calendar,Mail ได้ ระบบ Cloud Email ได้เตรียมเครื่องมือในการเชื่อมต่อโดยง่าย ระบบจะสร้าง Profile บนมือถือ ให้โดยอัตโนมัติ User Email สามารถทำได้โดยง่าย ไม่กี่ขั้นตอน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. เปิด Browser ในมือถือ พิมพ์ http://webmail.yourdomain.com แล้ว Enter (yourdomain.com คือชื่อโดเมนของท่าน) 2. เลือกเมนู […]

การตั้งค่า EMAIL บนระบบ ANDROID

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน Mobile Android  (ตัวอย่างและคุณสมบัติ WebMail | Cloud Email Hosting) Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่านมือถือในระบบ Android ได้ ในลักษณะ เช่นเดียวกับการตรวจสอบ mail ผ่าน outlook โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้ 1. เข้าในส่วนของ Menu การตั้งค่า จากนั้นเลือก เพิ่ม Email Account 2. เข้าหน้าจอการเพิ่ม Email Account ป้อนรายละเอียดดังนี้ ป้อนชื่อ Email Account เช่น testmail@yourdomain.com ป้อน password จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป […]

ส่ง Email ออกจาก Outlook แล้วปลายทางได้รับ Email เป็น winmail.dat

ปัญหาการส่ง Email จาก Outlook ในรูปแบบ HTML หรือ Richtext แล้วปลายทางได้รับเป็น winmail.dat  (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting) Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อใช้ Outlook ส่ง Email ในรูปแบบ HTML หรือ Richtext แล้วปลายทางได้รับข้อมูลเป็น winmail.dat มีขั้นตอนในการตรวจสอบและแก้ไขดังนี้ 1. ไปที่ Outlook เลือก File -> Options 2. เลือกที่ Tab Mail Format Compose in this message format เลือกเป็น […]

การตั้งค่า DNS Record ของ Cloud Email บน Directadmin

การตั้งค่า DNS สำหรับใช้งาน Cloud Email ใน DirectAdmin  (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting) Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง มีการแยกการทำงานของ Email Server ขารับ และขาส่ง Email ดังนั้น จึงมีการตั้งค่า DNS เพื่อรองรับ Email Server ดังนี้ 1.การตั้งค่า CNAME 1.1 webmail CNAME wm199.thaicloudmail.com. 1.2 mailadmin CNAME wm199.thaicloudmail.com. 1.3 mail CNAME wm199.thaicloudmail.com. หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่า Cname Record ใน Direct […]

การตั้งค่า Outlook Internet Calendarl

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ Microsoft Outlook เชื่อมต่อ Mail Calendar เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน Mail Calendar ผ่าน Outlook ได้ดังนี้ 1. ไปที่ Microsoft Outlook Mail ไปที่ Accounts Setting เลือกที่ Tab Internet Calendars 2. กด New 3. ป้อนรายละเอียด ดังนี้ 3.1 URL ของ Calendar เช่น http://mail.yourdomain.com:8080/calendars/youraccount@yourdomain.com เป็นต้น โดยเปลี่ยน ชื่อ yourdomain.com เป็นชื่อ โดเมนของท่าน และเปลี่ยน youraccount@yourdomain.com […]

การตั้งค่า DNS สำหรับใช้งาน Cloud Email ใน DirectAdmin

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง มีการแยกการทำงานของ Email Server ขารับ และขาส่ง Email ดังนั้น จึงมีการตั้งค่า DNS เพื่อรองรับ Email Server ดังนี้ 1.การตั้งค่า CNAME 1.1 webmail CNAME wm199.thaicloudmail.com. 1.2 mailadmin CNAME wm199.thaicloudmail.com. 1.3 mail CNAME wm199.thaicloudmail.com. หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่า Cname Record ใน Direct Admin ต้องใส่จุดตามหลัง ด้วย เช่น wm199.thaicloudmail.com. 3. การตั้งค่า MX Record เพื่อใช้งาน Cloud Email […]

การตั้งค่า Calendar ใน IPHONE หรือ IPAD

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตั้งค่าเชื่อมต่อ Calendar ระหว่าง Webmail และ IPHONE หรือ IPAD ได้ดังนี้ 1. ไปที่ Menu Settings ของ IPHONE และเลือก Mail, Contacts, Calendars 2. เลือก เมนู Add Account 3. เลือก Other และ กด Add CalDAV เพื่อทำการเชื่อมต่อ Calendars และ Reminders 2. จากนั้น ป้อนรายละเอียด ดังนี้ Server ป้อน ชื่อ Email Server […]