การตั้งค่า Redirect Email หรือ Forward Email (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting)

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Email Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้าง Redirect Email หรือ Forward Email เพื่อช่วยในการส่งต่อ Email ที่มีผู้ส่งเข้ามา ไปยัง Email ปลายทางอีก Email Account ที่เราต้องการ เช่น กรณีที่เราต้องดูแล หลายฝ่าย ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด เมื่อลูกค้าส่ง Email มาที่ Email sales@yourdomain.com ซึ่งเป็น Email กลาง เราก็ตั้งค่าให้ Forward Email มาที่ Email ของเรา ด้วย เป็นต้น ข้อแตกต่างระหว่าง Redirect Email กับ Forward Email คือ Redirect […]

การตั้งค่า Email Signature (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting)

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ EMail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้าง Email Signature เพื่อช่วยในการสร้าง ลายเซ็น กำกับใน Email โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ ลายเซ็นนี้ ทุกครั้ง เมื่อส่ง Email ระบบจะ Auto Insert ให้โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่จะส่ง Email ใหม่ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ในการส่ง Email ได้อย่างรวดเร็ว 1. Login เข้า CloudMail Webmail 2. ไปทีเมนู Options 3. จากนั้นที่เมนูซ้ายมือ เลือก Mail -> Signatures 3.1 เลือก Signature Email 3.2 เลือก Edit ที่ […]

การสร้าง Mailing List (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting)

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้าง List Email เพื่อช่วยในการส่ง Mail ทีละหลาย ๆ Account เพื่อส่งข่าวสารให้แก่พนักงานภายในองค์กร เช่น ถ้ามีพนักงานอยู่ 100 คน แล้วต้องการส่ง Email หาพนักงานเพื่อแจ้งข่าว ทั้ง 100 คน เป็นการยากที่จะต้องทยอยส่ง Email ทีละคน หรือ ยากที่จะต้อง Add Email Account ทั้ง 100 คนเพื่อส่งแต่ละครั้ง เป็นต้นระบบ Mailing List จึงเข้ามาช่วยในการส่ง Email ลักษณะนี้ โดย สร้าง ชื่อ Email กลาง ขึ้นมา 1 ชื่อ […]

การสร้าง Group Mail

การสร้าง Group Mail  (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting) Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้าง Group Email เพื่อช่วยในการส่ง Mail ทีละหลาย ๆ Email Account ในเป็นสมาชิกของ Group Email นั้น เช่น สร้าง Group ของ Manager managergroup@thaicloudmail.com เมื่อมีการส่ง Email มาหา managergroup@thaicloudmail.com Email ที่่ส่งมาจะถูก Copy ไปให้ Email Account ของสมาชิกที่อยู่ภายใน Group นี้ เป็นต้น ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. Login […]

การเพิ่ม Email Account

การเพิ่ม Email Account  (ตัวอย่างและคุณสมบัติ WebMail | Cloud Email Hosting) Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง มีระบบ Admin Email ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเข้าทำการเพิ่ม Email Account ดังนี้ 1. Login เข้าระบบจัดการ Email Account เช่น http://mailadmin.thaicloudmail.com หรือ http://wm180.thaicloudmail.com/MeAdmin ป้อน Account ที่เป็น Admin และ Password Click Login 2. จากนั้นจะเข้าสู่ระบบจัดการ Email Click ที่ Mail Box 3. Click ที่ Add New กรอกรายละเอียด […]

การตั้งค่า Whitelist บน Webmail

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Email Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตั้งค่า Whitelist บน Webmail ในกรณีที่ Email ต้นทางเข้าเงื่อนไข เป็น Spam และไปที่อยู่ที่ Junk Mail ทางผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าให้ Email Account นี้ ไปอยู่ใน Whitelist เมื่อมีการส่ง Email ด้วย Email Account นี้ เข้ามาอีกครั้ง ก็จะเข้าไปอยู่ใน Inbox ปกติ 1. Login เข้า CloudMail Webmail 2. ไปทีหน้า Junk Mail Click ขวา รายการ Email ที่ต้องการตั้งเป็น WhiteList 3. […]