ความรู้เกี่ยวกับโดเมน

การเลือกชื่อโดเมนเนม ชื่อโดเมนเป็นสิ่งที่สื่อได้ถึงบริษัทของคุณ หรือเว็บของคุณ หากชื่อดีจำง่ายแล้วผู้เข้าชมคงจะแวะเข้ามาบ่อยๆ แต่หากเนื้อหาดี แต่ชื่อจำยากหรือสะกดยากแล้วคงยากที่จะกลับมา กฏในการตั้งชื่อโดเมนเนม … 1. ต้องมีความยาว 2 – 46 ตัวอักษร 2. ต้องไม่มีสัญลักษณ์พิเศษเช่น @!#$%^&*()_+= ต่างๆ 3. สามารถมี – ( Dash ) ขั้นได้ แต่ห้ามอยู่หน้าเช่น -yourdomain ไม่สามารถจดได้ ที่จดได้คือ yourdomain-x.com แต่ไม่สามารถจดแบบ thaiton-.com ได้ การตั้งชื่อโดเมนที่ดีควรจะ …. 1. สื่อง่ายว่าเป็นเว็บคุณ เช่นบริษัทไมโครซอรฟ์ ก็ microsoft.com 2. ไม่ควรที่จะใช้ภาษาคาราโอเกะ เช่น matummai.com หากผู้ชมสะกดไม่ตรงแล้วก็ไม่สามารถเข้าชมได้ 3. ไม่ตั้งให้ยาวเกินความจำเป็น 4. สั้นไว้ก่อนปัจจุบันโดเมนประเภท 2-3 […]

การเพิ่ม Email Account

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง มีระบบ Admin Email ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเข้าทำการเพิ่ม Email Account ดังนี้ 1. Login เข้าระบบจัดการ Email Account เช่น http://mailadmin.thaicloudmail.com หรือ http://wm180.thaicloudmail.com/MeAdmin ป้อน Account ที่เป็น Admin และ Password Click Login 2. จากนั้นจะเข้าสู่ระบบจัดการ Email Click ที่ Mail Box 3. Click ที่ Add New กรอกรายละเอียด Email Account ใหม่ Click Add […]

การสร้าง Virtual Directory

การสร้าง Virtual Directory สำหรับใช้ Web Application .net Step 1 เข้า Login Parallels Plesk ไปที่เมนูบน Websites & Domains  >> กด Show less >> Virtual Directories Step 2 เลือก เมนู Create Virtual Directory Step 3 กำหนดชื่อของ virtual directory Path * Create physical directory with the same name as virtual directory path หากไม่มี ข้อมูล […]