คู่มือการใช้โปรแกรมสร้างใบ Invoice Online

โปรแกรมสร้างใบ Invoice Online > https://invoice.hostingdynamo.com ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมสร้างใบ Invoice Online 1.ในส่วนของการตั้งค่าทั่วไปจะมีให้ใส่ 3 หัวข้อ ได้แก่ ภาษี, Currency, ส่วนลด ภาษี จะมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่  %Tax, Flat Tax, Off Currency จะเป็นค่าเงิน มีให้เลือก 2 ตัวเลือก ได้แก่ Thai(บาท), Dollar($) ส่วนลด จะมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ % Discount, Flat Discount, Off 2.ส่วนถัดไปจะเป็นการใส่ Invoice Billing Date = วันเรียกเก็บค่าใช้จ่าย Due Date = วันครบกำหนด […]

WordPress | Hosting | การ backup wordpress | WordPress Cloud Hosting

การ backup wordpress ที่ทำเสร็จแล้ว  หรือ Restore ด้วยระบบ Control panel เข้าระบบ Plesk Control panel เมื่อ  login แล้วไปที่เมนู Backup Manager ด้านขวามือ 3.  กดที่ปุ่ม Backup   4. เลือก option การ backup เป็นแบบ Full และไม่เอา Log  และกด OK ระบบจะ Backup ทันที พื้นที่จะจัดเก็บอยู่ในระบบของ Server จะนับพื้นที่การใช้งานรวมกับการใช้งานตาม Package 5. การ Restore file จาก Backup ที่มีอยู่ โดยกดที่ชื่อ File  […]

WordPress | Hosting | การเข้าใช้งาน WordPress Cloud hosting

Package wordpress ทางเราจะเป็น auto install ในครั้งแรกจะมีข้อมูล wordpress และ plugins ติดตั้งให้แล้วท่านสามารถจัดงานต่อจากข้อมูล default ได้ทันที การเข้าใช้งาน wordpress ครั้งแรกโดยเข้าที่ระบบ control panel เข้า url  http://27.254.174.61:8880 หรือ https://27.254.174.61:8443 login / password ใช้ข้อมูลตามที่ส่งให้ทาง Email login แล้วระบบจะมาที่หน้าแรก Icon  WordPress จะมีปุ่ม login ซึ่งจะ redirect และ login ให้ เมื่อเข้ามาถึงหน้า admin ของ wordpress ลูกค้าจะทำเปลี่ยน password เพื่อง่ายต่อการเข้าใช้งาน WordPress โดยเลือกเมนู User >> All […]

ตัวอย่างการสร้างแบบฟอร์ม “แบบฟอร์มข้อมูลติดต่อ”

ขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์มข้อมูลติดต่อ ใน ZFrom มีดังนี้ คลิกที่ “HEADING” เพื่อสร้างหัวข้อ   เมื่อคลิกที่ HEADING แล้วให้ทำการเปลี่ยนชื่อหัวข้อโดยการ คลิกที่กรอบ HEADING ที่เราสร้าง จะปรากฏ Field สำหรับการแก้ไขเครื่องมือ ให้เราไปที่ Heading text เพื่อเปลี่ยนชื่อหัวข้อ เมื่อเปลี่ยนชื่อแล้ว ให้คลิกที่ “ONE LINE INPUT” เพื่อสร้างกร่องข้อความสำหรับใส่ ชื่อ เมื่อคลิกแล้วจะได้กล่องใส่ข้อความตามหมายเลข 2 ให้เปลี่ยนชื่อที่กรอบ Label และลบข้อความออกที่กรอบ Sub Label จากนั้นให้ติ๊กถูกที่ Required Field เพื่อให้กร่องข้อความนี้ จำเป็นต้องใส่ข้อความ ต่อไปจะเป็นการสร้างกล่องสำหรับใส่ Email โดยไปที่ “Email INPUT” เมื่อคลิกแล้วจะได้ กล่องสำหรับใส่อีเมล ดังหมายเลข 2 ให้เปลี่ยนชื่อที่กรอบ […]

ตัวอย่างการสร้างแบบฟอร์ม “แบบฟอร์มสมัครงาน”

ตัวอย่างการสร้างแบบฟอร์มสมัครงาน ใน ZForm คลิกที่ “HEADING” เพื่อสร้างหัวข้อ เมื่อคลิกที่ HEADING แล้วให้ทำการเปลี่ยนชื่อหัวข้อโดยการ คลิกที่กรอบ HEADING ที่เราสร้าง จะปรากฏ Field สำหรับการแก้ไขเครื่องมือ ให้เราไปที่ Heading text เพื่อเปลี่ยนชื่อหัวข้อ เมื่อเปลี่ยนชื่อแล้ว ให้คลิกที่ “ONE LINE INPUT” เพื่อสร้างกร่องข้อความสำหรับใส่ ชื่อ เมื่อคลิกแล้วจะได้กล่องใส่ข้อความตามหมายเลข 2 ให้เปลี่ยนชื่อที่กรอบ Label และลบข้อความออกที่กรอบ Sub Label จากนั้นให้ติ๊กถูกที่ Required Field เพื่อให้กร่องข้อความนี้ จำเป็นต้องใส่ข้อความ ต่อไปจะเป็นการสร้างกล่องสำหรับใส่ Email โดยไปที่ “Email INPUT” เมื่อคลิกแล้วจะได้ กล่องสำหรับใส่อีเมล ดังหมายเลข 2 ให้เปลี่ยนชื่อที่กรอบ Label และลบข้อความออกที่กรอบ […]

การสร้างฟอร์มใหม่

การสร้างฟอร์มใหม่ใน ZForm มีขั้นตอนดังนี้ 1.ให้ไปที่ แบบฟอร์ม แล้วคลิกที่ “รายการแบบฟอร์ม” เพื่อเข้าสู่หน้ารายการแบบฟอร์ม 2.ในหน้ารายการแบบฟอร์มจะมีแบบฟอร์มที่เราสร้างไว้ ถ้าต้องการสร้างแบบฟอร์มใหม่ให้คลิกที่ ” New Form” 3.เมื่อคลิกที่ New Form จะมีหน้าให้สร้างแบบฟอร์มขึ้นมา หมายเลข 1 จะมีแบบให้เลือกว่าต้องการจะสร้างฟอร์มแบบไหน BLANK = ว่างเปล่า TEMPLATE = จะมีเทมเพลตให้เราเลือก DUPLICATE = เป็นการสร้างเหมือนอีกฟอร์มที่เราสร้างไว้ IMPORT = นำเข้า Form จากที่อื่น หมายเลข 2 ตั้งชื่อแบบฟอร์ม หมายเลข 3 สร้างแบบฟอร์ม 4.เมื่อกด “CREATE FORM” แล้ว จะปรากฏแบบฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมา (ในภาพเลือกเป็นแบบ BLANK)

การเลือก Template เว็บไซต์

ขั้นตอนการเลือก Template เว็บไซต์มีขั้นตอน ดังนี้ 1.ไปที่แท็บเครื่องมือและเลือกเครื่องมือ “ใหม่/รีเซ็ต” 2.จะมีแท็บตัวเลือกขึ้นมาให้เราเลือก “เปลี่ยนเทมเพลต” เพื่อเข้าสู่หน้าเลือกเทมเพลต 3.เมื่อคลิกที่ เปลี่ยนเทมเพลต แล้วจะปรากฏหน้าเลือกเทมเพลตขึ้นมา จะมีหมวดหมู่ของเทมเพลตให้เลือกมากมาย 4.เมื่อเจอเทมเพลตที่ต้องการแล้วให้ไปที่เทมเพลตนั้น ถ้าต้องการดูตัวอย่างเทมเพลตให้คลิกที่ “ตัวอย่าง” ถ้าต้องการใช้งานเทมเพลตให้เลือก “เลือก” เพื่อใช้งานเทมเพลต      

การเข้าใช้งานในการสร้าง Website

ขั้นตอนการเข้าใช้งานในกาสร้างเว็บไซต์ มีดังนี้ 1. ให้ใส่ Ip Adress และตามด้วย :8880 2. ให้ใส่ Username และ Password ของท่าน เพื่อ Login เข้าสู่หน้า Plesk 3.เมื่อล็อคอินเข้าสู่หน้า Plesk แล้ว ให้คลิกที่ “Site Builder” เพื่อเข้าสู่การสร้างเว็บไซต์   4.เมื่อคลิกที่ Site Builder แล้วก็จะปรากฏหน้า FlexiSite สำหรับการสรค้างเว็บไซต์

การปรับ Font ของเว็บไซต์

การตั้งค่าฟอนต์ มีขั้นตอนดังนี้ 1.คลิ๊กที่ รูป เฟือง ในแท็บคู่มือของเว็บ 2.จะปรากฏแท็บเมนูตั้งค่า ให้เลือกเมนู “สไตล์” เพื่อตั้งค่าฟอนต์ 3.เมื่อคลิกที่เมนู “สไตล์” แล้ว จะปรากฏแท็บ สไตล์ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถแก้ไขฟอนต์ได้ ในส่วนของแท็บ มาตรฐาน สามารถเลือกฟอนต์ และปรับขนาดฟอนต์ได้ วิธีการเพิ่มฟอนต์ 1.คลิกที่รูป ดินสอ เพื่อไปยังหน้าจัดการฟอนต์ 2.คลิกที่ “เพิ่มฟอนต์” และเลืือกฟอนต์ที่เราต้องการ 3.เมื่อเลือกฟอนต์ที่ต้องการแล้วให้กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มฟอนต์ที่เราต้องการ 4.ฟอนต์ก็จะปรากฏในแถบรายการฟอนต์ ส่วนด้านขวาสามารถปรับสไตล์ของฟอนต์ได้ เสร็จแล้วกด นำไปใช้ เพื่อยืนยันการเพิ่มฟอนต์ ในส่วนของแท็บ ลิงค์ สามารถปรัับสีของลิงค์ข้อความได้ ในส่วนของ ขั้นสูง สามารถปรับรายละเอียดของฟอนต์ ได้หลายหลาย เช่น ขนาด Font สำหรับอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เป้นต้น เสร็จแล้วคลิ๊ก “นำไปใช้” เพื่อยืนยันการตั้งค้าฟอนต์    

การจัดการเมนู

การแก้ไขเมนู 1.ให้เราคลิกที่ เมนูและคลิกที่รูป ดินสอ เพื่อแก้ไขเมนู 2.เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏแท็บแก้ไขเมนูขึ้นมา ต่อไปจะเป็นการบอกแต่ละเมนูว่าทำหน้าที่อะไรบ้าง รายการเมนูใหม่ จะสามารถเพิ่มเมนูใหม่ให้กับเว็บไซต์ของเราได้ ขั้นตอนการเพิ่มเมนูเว็บไซต์โดยผ่านการแก้ไข มีวิธีดังนี้ ให้คลิกที่รายการเมนูใหม่ จะปรากฏแท็บ “เพิ่มเมนูไอเท็ม” ขึ้นมา เพื่อเพิ่มเมนู..   หมายเลข 1 ตั้งชื่อเมนูของเรา หมายเลข 2 เลือกว่าจะให้เมนูของเรามีลักษณะเป็นแสดงเนื้อหา หรือ ลิงค์ไปยังหน้าต่างๆ หมายเลข 3 จะทำให้เมนูที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มีโครงสร้างเหมือนกับเมนูที่เราเลือก เช่น เมื่อเราเลือกโครงสร้างจากหน้าแรกเมนูของเราก็จะมีโครงสร้างเหมือนกับหน้าแรก หมายเลข 4 เมื่อเราทำการตั้งค่าแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “นำไปใช้” เพื่อเสร็จขั้นตอนในการเพิ่มเมนู ก็จะได้เมนูดังรูป แก้ไขเมนู สามารถเปลี่ยนชื่อขของเมนูเราได้ เมื่อคลิกที่ แก้ไขเมนู จะปรากฏแท็บ “แก้ไขรายการเมนู” ขึ้นมา   หมายเลข 1 คือ รายชื่อเมนูของเรา หมายเลข […]